DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst – Vorstelung

Zástupcovia nemeckého inštitútu DAAD budú prezentovať svoj inštitút jeho históriu a pôsobenie na Slovensku. Oboznámia študentov s možnosťami štúdia, stáží, kurzov a pod. na nemeckých univerzitách. Prednáška je spojená s následnou diskusiou.