Deň otvorených dverí

Cieľom Dňa otvorených dverí bude študentom vysokých škôl pripraviť bohatý program zameraný na prezentáciu aktivít krajinných ekológov. Študenti navštívia naše bratislavské pracovisko, ústavnú knižnicu, zúčastnia sa posterovej prezentácie k vybraným výsledkom vedeckého výskumu doma a v zahraničí a vypočujú si zaujímavú PowerPointovú prezentáciu na aktuálnu tému Zelená infraštruktúra v sídelnom prostredí s podtitulom Sú chránené stromy chránené? Program spestrí ukážka knižných a časopiseckých titulov z dielne ÚKE SAV a bohatá diskusia.