Deň otvorených dverí na FPVaMV UMB

Podujatie zamerané na poskytnutie informácií o možnostiach a podmienkach štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Pre uchádzačky a uchádzačov o štúdium je pripravený program v podobe prehliadky sídelnej budovy fakulty, možnosti návštevy prednášok a seminárov z odborných predmetov, návštevy akademickej knižnice a jedinečného pracoviska Data&Society Lab.