Deň otvorených dverí na FSEVke

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave Vás pozýva dňa 7.11.23 na Deň otvorených dverí. Podujatie je zamerané na poskytnutie informácií o možnostiach a podmienkach štúdia na FSEVke. Pre uchádzačky a uchádzačov o štúdium je pripravený program a možnosť návštevy prednášok a seminárov z odborných predmetov. Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. z Ústavu aplikovanej psychológie počas otvorenej hodiny “Poradenská psychológia” bude prednášať o téme “Účinné faktory poradenstva – EMPATIA”

Tešíme sa na Vás!