Deň otvorených dverí na Ústave fyziológie hospodárskych zvierat CBv, SAV, v.v.i.

Exkurzia a prehliadka vybraných laboratórií dvoch pracovísk ÚFHZ CBv SAV, v.v.i., spojená s ukážkami základných laboratórnych pomôcok, prístrojov a pracovných metód používaných pri vedeckej práci.