Deň otvorených dverí UMB SAV- online

Online Deň otvorených dverí – Ústav molekulárnej biológie SAV
1. online prednáška:
10:00 -10:30
„Antibakteriálny účinok fágov a fágových endolyzínov“
RNDr. Mária Kajsiková, PhD., RNDr. Lucia Bocánová, PhD.
2. online prednáška:
10:30-11:00
„Biologické účinky medu“
Mgr. Marcela Bučeková, PhD.,
3. online prednáška:
11:00-11:30
„Streptomycéty – najvýznamnejší producenti antibiotík“
Mgr. Ráchel Javorová