Deň otvorených laboratórií na katedre chémie

Žiakom základných škôl ponúkame možnosť nazrieť do chemických laboratórií a pod vedením študentov učiteľstva chémie PdF TU v Trnave realizovať a porozprávať sa o zaujímavých i atraktívnych chemických dejoch.