Digitálne nástroje na nácvik výslovnosti

Workshop je zameraný na prezentáciu a testovanie digitálnych technológií nácvik cudzojazyčnej anglickej výslovnosti. Prezentujúca sa zameria na dostupné digitálne nástroje založené na automatickom rozpoznávaní reči a automatizované hodnotenie presnosti vo výslovnosti.