Digitálne zručnosti a ich význam pre tvoju budúcnosť

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s nevyhnutnosťou digitálnych zručností pre ich profesionálnu budúcnosť. Účastníci sa taktiež dozvedia aká je momentálna situácia na trhu práce, a zároveň prognózu do roku 2030, ako aj to, ako im znalosť digitálnych zručností môže pomôcť odlíšiť sa v najrýchlejšie sa rozvíjajúcom odvetví. Webinár tiež ponúka podrobný pohľad na digitalizáciu Európy a čo všetko zahŕňa pojem technické zručnosti.