Dni otvorených myslí na Centre biovied

„Dni otvorených myslí na Centre biovied“ pre študentov II. ročníka Súkromnej strednej odbornej školy veterinárnej, Bratislava
• Štúdium rozmnožovania na modeli hovädzieho dobytka „Ako spermia putovala za vajíčkom“
• Spevavce a ich využitie vo výskume neurogenézy a ľudskej reči „Melódie v mysli- „Záhady učenia spevu vtákov“
• Chorioalantoická membrána vtákov ako model pre štúdium ochorení a liečebných metód „Život vo vajíčku“
• Welfare z vtáčej perspektívy – štúdium dobrých životných podmienok hydiny „Sliepky nie sú len továreň na vajcia“
• Chromatografické delenie látok na tenkej vrstve „Čo sa skrýva za zelenou“
• Misia Štefánik na orbitálnej stanici MIR „Vesmírne dobrodružstvo prepeličiek“