DOD Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Pozývame vás na Deň otvorených dverí Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.
Môžete sa tešiť na ukážky prednášok a seminárov našich ústavov:
*Ústav ekonómie
*Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
*Ústav aplikovanej psychológie
*Ústav sociálnej antropológie
*Ústav verejnej politiky
*Ústav mediamatiky (študuje sa v Martine)
Viac podrobností čoskoro.