Efektívna kultúrna komunikácia prostredníctvom informačných a komunikačných technológií

Študenti KAJL majú každý rok možnosť spoznať a navštíviť anglofónne krajiny. Je dôležité, aby študenti mali možnosť študovať a cestovať do zahraničia. Musia vytvoriť multimediálny projekt, ktorý zachytí ich zážitky. Na tomto workshope budú prezentované, analyzované a diskutované rôzne multimediálne projekty Irish Cultural Tour. Cieľom je pomôcť študentom zlepšiť ich komunikačné zručnosti a efektívne využívať informačné a komunikačné technológie.