Filozofovanie v kríze o kríze

Ôsmy ročník esejistickej súťaže sa týka (filozofického) hľadania ciest z personálnych kríz a neistôt súčasnosti. Prežívame veľké celospoločenské krízy – pandemickú, vojnovú, energetickú, klimatickú, migračnú, politickú, ekonomickú…a na ich pozadí sa odohrávajú aj naše vlastné „mikrokrízy“ osobného života a medziľudských vzťahov. Ako interpretovať krízy a ich zmysel tak, aby nás posúvali ďalej k pozitívnej zmene a (seba)rozvoju? V čom hľadať morálnu istotu? Akým spôsobom môžu filozofia a etika pomôcť eliminovať rozličné formy neistôt a kríz dnešného sveta v našich životoch? Môžu, alebo sú to len prázdne slová?