Fotografická súťaž

Banner k fotografickej súťaži Týždňa vedy a techniky na Slovensku na rok 2022. Téma: Vynálezy bez dátumu spotreby.

Fotografická súťaž je určená študentom stredných škôl, vysokých škôl a doktorandom na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma tohtoročnej súťaže je „Vynálezy bez dátumu spotreby“.  V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich fotografií prezentovať predstavu o vynálezoch, ktoré síce boli vytvorené v minulosti, no svoje uplatnenie majú aj v súčasnosti a pravdepodobne sa budú používať i v budúcnosti.

Kategórie súťaže:

Kategória I: študenti stredných škôl

Kategória II: študenti vysokých škôl a doktorandi

Uzávierka na zasielanie súťažných prác bude 3. októbra 2022. Vyhodnotenie fotografických prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii Podujatia organizátorov – Fotografická súťaž.