Jazyk a literatúra na cestách

Dve jazykovedné a 2 literárnovedné interaktívne aktivity KSJaL zrealizuje na požiadanie učiteľov zo SPŠD v Trnave v 3 skupinách študentov (cca 170 účastníkov). Podujatie nadviaže na účasť študentov na EDJ, ktorý organizovala KSJaL v priestoroch TU v Trnave.