Klimatická zmena a katastrofy v priebehu vekov

V posledných rokoch sme svedkami výrazných posunov v počasí tak na globálnej, ale aj miestnej úrovni. Klimatická zmena prináša riziká, ale aj príležitosti. Vedie sa diskusia, čo klimatickú zmenu spôsobilo a aké budú jej dopady. Samozrejme prináša so sebou aj katastrofické scenáre a udalosti. Podujatie „Klimatická zmena a katastrofy v priebehu vekov“ sprostredkuje verejnosti pomocou prednášok a prezentácií netradičné pohľady na rôzne katastrofické udalosti s veľkým otáznikom – už sa niečo podobné v histórii udialo? Aké živelné pohromy, ničivé udalosti sa udiali v Trnave a v jej blízkom okolí? Zároveň podujatie ponúkne aj pohľad na to, ako a čo sa dá robiť na lokálnej úrovni na zmiernenie rizík.

Program podujatia:
Klimaticiá zmena a katastrofy
(RNDr. Ivan Matušek – Voda pre klímu – enviromentálne technológie, o. z.)
Katastrofy v archeologických dokladoch
(doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD. – Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity)
Živelné katastrofy v trnavskom okrese v prvej polovici 20. storočia
(PhDr. Júlia Ragačová – Štátny archív v Trnave)
Dokážeme sa poučiť?
(RNDr. Ivan Matušek Voda pre klímu – enviromentálne technológie, o. z.)
Diskusia, záver

Sprievodným podujatím bude workshop s predvádzaním 3D modelu vodozádržných opatrení v krajine v čase od 10:00 do 14:00 h v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda (Trnava, Nám. J. Herdu 2, miestnosť Z03).