Matematické prechádzky v Hlohovci

V rámci workshopu budú realizované matematické prechádzky v meste Hlohovec. Študenti budú pracovať s mobilnou MathCityMap a riešiť matematické úlohy s kontextom v reálnom prostredí.