Matematické prechádzky v Nových Zámkoch

V rámci workshopu budú realizované matematické prechádzky v centre mesta Nové Zámky. Žiaci budú pracovať s mobilnou MathCityMap a riešiť matematické úlohy s kontextom v reálnom prostredí.