Neuromarketing – charakteristika a využitie

Obsahom prezentovanej prednášky je vysvetlenie, prečo a kedy vznikol neuromarketing, čo je jeho podstatou, aké technológie a prístroje sa používajú pri neuromarketingových meraniach, kde v praxi je možné neuromarketing využiť, prečo existujú obavy z takéhoto výskumu a ako sa robí neuromarketingový výskum na Slovensku.