Planning and evaluation of an adapted intercultural communication course for undergraduate English language students during the pandemic

Kurz Interkultúrna komunikácia je jedným z kľúčových predmetov vo vzdelávaní budúcich učiteľov anglického jazyka. Zmena z prezenčnej výučby v multikultúrnom prostredí na výučbu prostredníctvom konferenčného systému a obrazovku počítača bez osobného kontaktu a bez účasti zahraničných študentov je veľkou výzvou. Preto bolo nutné vytvoriť nový online kurz, ktorý by dokázal splniť cieľ rozvíjať interkultúrnu komunikačnú kompetenciu aj v nových podmienkach. Zámerom online kurzu je rozvíjať interkultúrnu komunikačnú kompetenciu prostredníctvom online zadaní textov na čítanie, videí, kvízov, audio a video prednášok ako aj diskusií počas seminárov. Pozvaná prednášajúca doc. Mgr. Evy Reid, PhD. vyhodnotí online kurz Interkultúrnej komunikácie.