Posunkový jazyk a špecifiká komunikácie nepočujúcich osôb

Dve prednášky o slovenskom posunkovom jazyku a rýchlokurz slovenského posunkového jazyka.