Prehliadka Centra edukácie a popularizácie techniky

Sprístupnenie priestorov Centra edukácie a popularizácie techniky pre žiakov základných škôl a priblíženie tajomstiev základných princípov techniky formou zážitkových učebných pomôcok. Počet osôb je obmedzený, sprístupnenie priestorov je možné na základe dohody vopred.