Prehliadka nainštalovaných slnečných hodín a výstava prác žiakov I. ročníka.

Naša škola oslavuje tento rok 50. výročie založenia. K tomuto výročiu sme vyrobili zvislé Slnečné hodiny, ktoré boli inštalované na stenu k Týždňu vedy a techniky. Zároveň je inštalovaná výstava prác zo šišiek, ktoré vytvárali žiaci I. ročníka .