Prezentácia predstaviteľov prekladateľských spoločností

Na podujatí sa študenti Fakulty aplikovaných jazykov dozvedia o práci prekladateľov a nahliadnu do zákulisia práce s modernými informačno-komunikačnými prostriedkami.