Skúmanie potenciálu integrácie inteligentných nástrojov do lingvistického výskumu a vzdelávania

V posledných rokoch sme boli svedkami významných zmien vo výskume, vyučovaní a učení sa cudzích jazykov v dôsledku rozsiahleho prijatia ChatGPT. Interaktívna prednáška s praktickými aktivitami pre poslucháčov predstaví stručný prehľad inteligentných jazykových nástrojov, ktoré si našli cestu do štandardného lingvistického výskumu a vzdelávania. Ako naznačujú najnovšie zistenia, jazykové modely poháňané umelou inteligenciou, ako je ChatGPT, môžu potenciálne spôsobiť revolúciu v existujúcich metódach výskumu a vyučovania/učenia sa jazykov.