Stratená minulosť – tajomstvá archeológie

Cieľom podujatia je priblížiť žiakom prácu archeológov a využívanie moderných technológií pri výskume a prezentácii kultúrneho dedičstva. Súčasťou prednášky je sú aj praktické ukážky artefaktov a virtuálnych výstupov, ktoré bližšie priblížia stratenú minulosť.