Strojový preklad a technológie v prekladateľskej praxi 1

Seminár je zameraný na využitie strojového prekladu v procese prekladu odborných textov. Skúmané budú špecifické aspekty odborných textov a miera ekvivalencie dosiahnutá pri implementovaní nástrojov na automatický preklad do procesu prekladu.