Strojový preklad a technológie v prekladateľskej praxi 2

Seminár je zameraný na využitie počítačom podporovaného prekladu v procese prekladu odborných textov. Skúmané budú atribúty počítačového softvéru a ich využitie pri procesoch, ktoré prekladateľ realizuje počas prekladateľskej činnosti.