Tajomstvá mikrosveta

Tajomstvá mikrosveta
Podujatie je zamerané na pozorovanie mikroskopických preparátov z botaniky, zoológie a detailov neživej prírody.