Tajomstvá mikrosveta

Workshop zameraný na pozorovanie mikroskopických a makroskopických detailov prírody pre školské skupiny ale aj širokú verejnosť. Účastníkov čaká pozorovanie mikroskopických preparátov z
botaniky a zoológie a pozorovanie detailov vybraných vzoriek minerálov, hornín, rastlín a živočíchov pomocou stereolúp. Vyskúšajú si prácu s mikroskopom a tiež tvorbu vlastných preparátov.