The benefits of online learning in a virtual classroom

Virtuálne vyučovanie sa rozšírilo po celom svete a dokázalo, že je účinné. Príležitosti vyučovať anglický jazyk prostredníctvom najnovších technológií sa presahujú tradičné hranice. Workshop otvára diskusiu týkajúcu sa skúseností učiteľov a študentov ako aj súčasných trendov a budúcnosti online vyučovania.