Úloha slavistiky vo výskume interlingválnych vzťahov v minulosti a súčasnosti

Verejná prednáška prof. J. Doruľu, DrSc., zakladateľa KSJaL PdF TU, o poslaní slavistiky vo výskume medzijazykových vzťahov.