Veda v cenTTre: Molekula DNA — ako vyzerá a aké informácie v sebe nesie?

V rámci prezentácie sa dozviete o objave molekuly DNA, o jej vlastnostiach a rôznych podobách. Popíšeme si, aké procesy v bunke sú DNA molekulou definované a ako je zabezpečený proces dedičnosti. Povieme si, ako vznikajú zmeny v DNA a k akým ochoreniam môžu viesť. Dozviete sa tiež o tom, ako vieme DNA analyzovať, ako ju môžeme vidieť a ako vieme čítať jej sekvenciu. Uvedieme si príklady niektorých najčastejších zriedkavých genetických ochorení, ale aj to ako DNA ovplyvňuje časté civilizačné ochorenia.