Veľký tresk a budúcnosť vesmíru

V prednáške budeme hovoriť o Teórii Veľkého tresku – prečo si myslíme, že Vesmír vznikol práve Veľkým treskom. Popíšeme si najdôležitejšie okamihy v histórii Vesmíru ako napr. vznik atómových jadier a samotných atómov. Povieme si akú úlohu v minulosti zohrala Tmavá hmota a akú úlohu v budúcnosti zohraje Tmavá energia.