Videosúťaž

Banner k videosúťaži Týždňa vedy a techniky na Slovensku na rok 2022. Téma: Toto musím vyskúšať doma!

Videosúťaž je určená študentom stredných škôl, vysokých škôl alebo doktorandom na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma tohtoročnej súťaže je „Toto musím vyskúšať doma!“. V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich videí overiť jav alebo pokus, ktorý videli vo filme, seriáli, online či videohre vo vlastnej réžii

Kategória súťaže: študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a doktorandi 

Uzávierka na zasielanie súťažných prác bude 3. októbra 2022. Vyhodnotenie videopríspevkov sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii Podujatia organizátorov – Videosúťaž.