Vyhodnotenie celoštátnej súťaže o Cenu Štefana Jedlíka

Vyhodnotenie celoštátnej súťaže o Cenu Štefana Jedlíka:

Vyhodnotenie súťaže spojené s prednáškou výhercu a prehliadkou Slovenského Technického Múzea.