Vystrihni si svoje puzzle

Vystrihni si svoje puzzle a budeš mať obrázok urýchľovača. 6 MV urýchľovací systém s vysokým prúdom zväzku pre analýzu pomocou iónového zväzku (IBA) a iónovú implantáciu – určený špeciálne pre výskum v oblastiach ako: fyzika tuhých látok, modifikácia materiálov pomocou iónového zväzku, atómová fyzika, analýza materiálov pomocou iónového zväzku (IBA), astrofyzika, ekológia. Napíš nám, koľko ti trvalo poskladať obrázok a pošli odpoveď na: kvetoslava.resetova@stuba.sk
Toto puzzle vzniklo vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum, kód projektu v ITMS2014+ : 313011W085 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja