Na čo sa môžete tešiť v stredu na Týždni vedy a techniky?

V tomto článku vám prinášame tipy na podujatia a aktivity, ktoré sa budú konať 9. novembra.

Devätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) sa uskutoční od 7. do 13. novembra na rôznych miestach Slovenska.

Aj v tento deň otvára svoje brány niekoľko vedeckých inštitúcií. Napríklad Združená tkanivová banka (ZTB) Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), vedeckovýskumné pracovisko, ktoré sa zaoberá regeneračnou medicínou, pozýva na prehliadku od ôsmej hodiny rannej do poludnia. Návštevníci sa oboznámia s postupmi a metódami využívanými pri spracovaní tkanív, izolácii buniek a terapeutickým využitím buniek pri modelovaní degeneratívnych ochorení v in vitro podmienkach.

Prehliadka gemologického laboratória

Od desiatej hodiny do poludnia sa môžete oboznámiť s prácou Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Univerzita ponúka komentovanú prehliadku gemologického laboratória, ktoré je ako jediné na Slovensku zamerané na identifikáciu a hodnotenie kvality šperkových materiálov. Pozýva tiež na komentovanú prehliadku zbierkových fondov a k dispozícii bude aj konzultačná a poradenská činnosť pre verejnosť.

Deň otvorených dverí organizuje taktiež Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, a to až počas dvoch dní. V stredu 9.11. predstaví študijný program aplikovaná informatika. Pripravené sú zaujímavé aktivity, návšteva informatických laboratórií a stretnutie sa zo zástupcami študentov.

Príďte si vyrobiť šperk z polymérov

O deviatej hodine ráno otvára dvere Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť o tom, čo skúma a vyvíja pod svojou strechou. Dozviete sa, že polyméry nie sú len plasty a dokonca si z nich budete môcť za asistencie vedcov vyrobiť šperk. Slnečnou sústavou vás prevedie Astronomický ústav SAV v Starej Lesnej najprv prostredníctvom prednášky o 15.30 a potom aj ďalekohľadom, ktorý bude pre verejnosť pripravený od 17.00 do 22.00 v blízkosti tohto inštitútu.

Zážitkovom centre vedy Aurelium (ZCV Aurelium) bude okrem iného VeDETSKÝ deň, podujatie určené pre žiakov I. stupňa základných škôl. Uskutoční sa od 9.00 hod. do 13.00 hod, keď sa skupiny žiakov budú môcť zúčastniť na prehliadke ZCV Aurelium vedenej lektorom a zapojiť sa do rôznych zábavných, ale aj vzdelávacích aktivít pripravených Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Na čo ste sa hanbili spýtať

Interaktívna prednáška určená deťom o zaujímavostiach ľudského tela, na ktoré ste sa hanbili spýtať, bude prebiehať v Staromestskej knižnici v Bratislave. Deti budú môcť objaviť kosti, orgány a svaly, o ktorých možno ani nevedeli, že ich majú. Cestou do vnútra ľudského tela ich prevedie Kristína Mikuš Kuracinová, patologička z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

Okrem toho vás čaká množstvo ďalších zaujímavých prednášok, podujatí a otvorených dverí. Celý ich zoznam nájdete na portáli Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Redakcia Vedy na dosah pre vás pripravuje podobný prehľad na každý deň trvania podujatia.

Tešíme sa na vašu účasť!
Zdroj: VND (GL)