Prehliadka gemologického laboratória

Komentovaná prehliadka gemologického laboratória, spojená s ukážkou práce v laboratóriu. Konzultačná a poradenská činnosť pre verejnosť. Komentovaná prehliadka zbierkovým fondom.