Prihláste sa do súťaží v rámci TVT 2021

Spustili sme registráciu do súťaží v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Zapojte sa so svojim príspevkom do výtvarnej alebo grafickej súťaže.

Prihláste svoj príspevok do súťaže a vyhrajte zaujímavé ceny. Tento rok sa uskutoční už v poradí 16. ročník výtvarnej súťaže, určenej pre žiakov vo veku od 9 do 12 rokov a od 13 do 16 rokov. Do 4. ročníka grafickej súťaže sa môžu zapojiť študenti stredných škôl, alebo študenti vysokých škôl a doktorandi.

Témou tohtoročných súťaží je „Mars – náš nový domov?“ V rámci tejto témy môžu žiaci a študenti prostredníctvom svojich výtvarných a grafických návrhov prezentovať predstavu života na inej planéte, ako aj technické vymoženosti, ktoré nám môže táto planéta ponúknuť.

Viac o súťažiach sa dozviete v príslušných sekciách v menu Podujatia organizátorov – Výtvarná súťaž a Grafická súťaž. V prípadne otázok nás kontaktujte.

 

Mars - náš nový domov? 

Hlavnými organizátormi podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Spoluorganizátorom podujatia je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a spoločnosť EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.skčasopis QuarkNextech a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Táto súťaž je organizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.