3D modely bežným fotoaparátom nielen v technických vedách

V dnešnom svete sa už ťažko nájde človek, ktorý by nevlastnil mobilný telefón alebo tablet. Aj tieto prostriedky disponujú dostatočnou presnosťou, aby z fotografií ktoré pomocou nich získame sme mohli vytvoriť hodnoverný 3D model. Prednáška si kladie za cieľ poukázať na túto možnosť a formou ukážky rôznych modelov aj vizuálne poukázať na ich reálnu využiteľnosť.