AI v praxi

Každým rokom nás umelá inteligencia prekvapuje a posúva hranice možností. Na začiatok workshopu si predstavíme základné princípy a históriu AI, následne sa oboznámime s populárnymi nástrojmi, ktoré využívajú jej prvky. Na záver workshopu budeme diskutovať o možných hrozbách a rizikách, ktoré so sebou AI nesie. Workshop je určený pre všetkých stredoškolákov bez ohľadu na odbornosť AI.