Aj veda nás baví

Pripravíme rovesnícke vzdelávanie pre študentov I. ročníka. Starší študenti, ktorí absolvovali odborné súťaže ako SOČ, Garden Semmelrock a Skills budú formou prezentácií informovať mladších spolužiakov a projektoch a ich významoch pre štúdium. Taktiež budeme informovať o projektoch, ktoré škola robí ako Zelená škola a Eco Junior Project.