Piešťany

08Nov

Počas dňa budeme organizovať workshop na tému Zachráňme mokrade a tiež oboznámime študentov s vedeckými...

08.11.2022 | 10:15 - 10:15