Piešťany

15Nov

Pripravíme rovesnícke vzdelávanie pre študentov I. ročníka. Starší študenti, ktorí absolvovali odborné súťaže ako SOČ,...

15.11.2023 | 07:42 - 11:00
08Nov

Počas dňa budeme organizovať workshop na tému Zachráňme mokrade a tiež oboznámime študentov s vedeckými...

08.11.2022 | 10:15 - 10:15