Veda pre všetkých

Počas dňa budeme organizovať workshop na tému Zachráňme mokrade a tiež oboznámime študentov s vedeckými prácami našich žiakov, ktorí sa zúčastnili rôznych vedeckých projektov.