Akciový trh. Čo sa skrýva pod povrchom? Skúmanie hlbokých kníh pomocou strojového učenia.

V modernej elektronickej burze cenných papierov máme k dispozícii obrovské množstvo údajov na podporu investičných rozhodnutí. Vzhľadom na veľké množstvo a dynamickú povahu údajov nie je možné ich jednoducho spracovať. Analýza hlbokých kníh si vyžaduje spoluprácu viacerých disciplín (big data, strojové učenie a ekonómia). Ako vyzerá hĺbková kniha? Aké údaje obsahuje? Ako sa môžeme z takýchto údajov učiť? Tieto a podobné otázky budú predmetom tejto prednášky.