Ako efektívnejšie komunikovať s využitím techník NLP?

NLP je psychológia, ktorú vytvára súbor praktických metód, rôznych techník a komunikačných modelov, vďaka ktorým sa každý, kto ich ovláda, naučí zvyšovať svoju pracovnú výkonnosť a svoj tvorivý duševný potenciál.