Ako gény ovplyvňujú vznik a liečbu osteoporózy

Prednáška doc. RNDr. Vladimíry Mondočkovej, PhD., bude zameraná na osteoporózu – ochorenie kostného tkaniva, ktoré sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti, čo vedie k jej zvýšenej lámavosti. Poslucháči sa oboznámia s mechanizmami straty kostnej hmoty, rizikovými faktormi, výskytom ochorenia, ako aj s diagnostikou. Pozornosť sa bude venovať vplyvu genetickej variability na vznik a liečbu ochorenia, ako aj výskumným metódam, ktoré umožňujú identifikovať kľúčové gény, zodpovedné za vyššie riziko osteoporózy.