Ako počítať pH slabých kyselín

Prednáška bude zameraná na výpočty protolytických rovnováh s dôrazom na slabé protolyty. Diskutovať sa bude najmä rozsah použitia aproximatívnych formúl v závislosti od koncentrácie a sily príslušnej kyseliny.