Ako pracovať s hodnotovými stretmi?

V mesiaci november 2022 pre študentov a pedagógov fakulty organizuje TU, Právnická fakulta sériu interaktívnych workshopov, ktorých hlavnou témou bude tolerancia. Workshop „Ako pracovať s hodnotovými stretmi?“ s lektorom doc. PhDr. Michalom Čerešníkom, PhD., z Ústavu všeobecnej psychológie Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a vedúcim psychologickej poradne APKA.